Legal advisory and information services

28 mar

Номер: 7140839

Страна: Габон

Источник: TED

Зарегиструйтесь

Поделиться:

Ссылка на первоисточник

Для просмотра ссылки на первоисточник Вам надо зарегистрироваться

Дата публикации


28-03-2018

Описание


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Агенция за социално подпомагане
   ул. „Триадица“ № 2
   София
   1051
   Gabon
   Telephone: +359 28119616
   E-mail: rgeorgieva@asp.government.bg
   Fax: +359 29350552
  2. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  3. Main activity:
   Social protection
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    „Предоставяне на юридически услуги на АСП по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ във връзка с подготовката и


   2. Main CPV code:
    79140000, 79140000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните основни дейности:

    — Дейност 1: Подготовка на проекти на съответни решения и обявления за обществена поръчка (в зависимост от вида на процедурата); подготовка на проект на документация за обществена поръчка по смисъла на чл. 31 от ЗОП в зависимост от приложимия вид процедура,

    — Дейност 2: Участие чрез двама специалисти в областта на обществените поръчки в назначена от възложителя Комисия за разглеждане и оценка на офертите,

    — Дейност 3 (само в случаи на необходимост): Подготовка на проекти на допълнителни споразумения към сключени договори за обществени поръчки при възникване на необходимост и при наличие на някоя от хипотезите на чл. 116 от ЗОП.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 264 000.00 BGN
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    79140000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    гр. София.


   4. Description of the procurement:

    Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните основни дейности:

    — Дейност 1: Подготовка на проекти на съответни решения и обявления за обществена поръчка (в зависимост от вида на процедурата); подготовка на проект на документация за обществена поръчка по смисъла на чл. 31 от ЗОП в зависимост от приложимия вид процедура,

    — Дейност 2: Участие чрез двама специалисти в областта на обществените поръчки в назначена от възложителя Комисия за разглеждане и оценка на офертите,

    — Дейност 3 (само в случаи на необходимост): Подготовка на проекти на допълнителни споразумения към сключени договори за обществени поръчки при възникване на необходимост и при наличие на някоя от хипотезите на чл. 116 от ЗОП.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 129-264227
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: BG06-Д01-0002
   Title:

   „Предоставяне на юридически услуги на АСП по проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ във връзка с подготовката и


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-23
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 9
    Number of tenders received from SMEs: 9
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Адвокатско дружество „Клисурска и Янакиева — Белчеви“
    177142127
    район „Красно село“, бул. „България“ № 58, вх. С, ет. 1, офис 2
    София
    1680
    Bulgaria
    Telephone: +359 877009717
    E-mail: sonq_klisurska@abv.bg
    Fax: +359 00
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 300 000.00 BGN
    Total value of the contract/lot: 264 000.00 BGN
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Комисия за защита на конкуренцията
    Комисия за защита на конкуренцията
    София
    1000
    Bulgaria
    Telephone: +359 29884070
    E-mail: cpcadmin@cpc.bg
    Fax: +359 29807315
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Съгласно изискванията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  3. Date of dispatch of this notice
   2018-03-26